Profil 2022-04-11T08:36:02+00:00

Profil spoločnosti

Je všeobecne známe, že na území Slovenskej republiky sa nachádza, v porovnaní s inými krajinami, neobvyklé množstvo minerálnych prameňov. Nie na všetkých je možné zabezpečiť žriedelné podnikanie. Len na najhodnotnejších prameňoch, ktoré boli spôsobilé na plnenie do fliaš, vznikli žriedelné závody. Tieto pramene boli podľa platného právneho poriadku vyhlásené za prírodné zdroje minerálnych vôd stolových alebo za prírodné liečivé zdroje.

Z veľkého množstva prameňov minerálnych vôd môžu byť využité pre žriedelné podnikanie len tie, ktoré spĺňajú predpísané kvalitatívne ukazovatele (limitovaný obsah chemických prvkov, hygienickú bezpečnosť, spoľahlivé zachytenie prameňa, stálosť hydraulických parametrov atď.). Predmetom činnosti spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov je zachytávanie a plnenie prírodných minerálnych vôd pod označením SALVATOR a BALDOVSKÁ, pramenitej vody SAVIOR a dojčenskej vody DROBČEK.

V závode Salvator Lipovce, ktorý sa nachádza v okrese Prešov, sa zachytáva a plní prírodná, vysoko mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, sírna kyselka so zvýšeným obsahom vápnika, sodíka a horčíka (má najvyšší obsah horčíka zo slovenských minerálnych vôd).

Minerálna voda je vhodná pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách, pri poruchách látkovej výmeny, pri cukrovke a pri náchylnosti k tvorbe kamienkov v močových cestách.

V závode Baldovce, ktorý sa nachádza v okrese Levoča, sa zachytáva a plní prírodná, vysoko mineralizovaná, vápenato-horečnatá kyselka, ktorá je vhodná pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách a pri chorobách žlčových, obličkových, močových ciest a osteoporóze.

Prírodné minerálne vody okrem toho, že plnia funkciu dietetickú, nakoľko sú roztokom, ktorý v ideálnej forme podáva svoje minerálne zložky ľudskému organizmu, sú aj významným zdravým a osviežujúcim nápojom. Nedostatok zdravej pitnej vody je čoraz aktuálnejší, a preto minerálne vody zostávajú vďaka ich ochrane a pravidlám určeným pre ich využívanie nápojom, ktorý v budúcnosti môže úspešne riešiť problematiku nedostatku zdravej pitnej vody.

Minerálne vody by mali naši obyvatelia vo vlastnom záujme piť pravidelne po celý rok a nielen v letných mesiacoch, ako je zatiaľ zvykom.

Kontakt

MINERÁLNE VODY a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov, SR
+421 / 51 7465431
mineralnevody@minvody.sk
laboratorium@minvody.sk
Výpis z obchodného registra
Zobraziť všetky kontakty
NAŠE ZÁVODY
EXPEDIČNÉ SKLADY