Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 2022-05-19T09:41:04+00:00

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V súvislosti a v súlade so zákonom č. 101/ 2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, spoločnosť MINERÁLNE VODY, a.s. (MV) dodržiava pravidlá spracovania osobných údajov.

Svoje osobné údaje máte právo kedykoľvek skontrolovať a požiadať o status ich spracovania, príp. o ich opravu, aktualizáciu, vymazanie alebo blokáciu. V prípade, že by ste zistili, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ochrannou vášho súkromného a osobného života (napr. že spracované údaje sú nepresné) alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať MV o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. V prípade, že vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek stiahnuť. V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním údajov, ktoré ste našej spoločnosti poskytli kontaktujte nás na emailovej adrese: mineralnevody@minvody.sk