Salvator 2023-03-22T19:42:29+00:00
Salvator

Použitie

Prírodná minerálna voda Salvator je vhodná pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách, pri poruchách látkovej výmeny, pri cukrovke, dne a pri náchylnosti k tvorbe kamienkov v močových cestách.

Salvator.sk
Facebook
Salvator
Salvator.sk
Facebook

Pôvod

Minerálna voda Salvator pramení v obci Lipovce v okrese Prešov. Nachádza sa v štátnej prírodnej rezervácii Kamenná Baba.

Kvalita

Fyzikálne, chemické a mikrobiologické požiadavky minerálnej vody Salvator sú v súlade s platnou legislatívou pravidelne kontrolované v akreditovaných laboratóriách a dozorované pracovníkmi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove.

Analýza a zloženie

Prírodná minerálna voda Salvator je vysoko mineralizovaná kyselka, hydrogen-uhličitanovo-vápenato-horečnato-sodná, slabo kyslá, studená, hypotonická. Patrí medzi slovenské minerálne vody, ktoré majú jeden z najvyšších obsahov horčíka.

Katióny mg/l
Ca2+ 469.00
Na+ 242.00
Mg2+ 173.00
K+ 36.50
NH4+ 0.96
Anióny mg/l
SO42- 155.00
NO3 <1.00
NO2 <0.01
Cl 106.00
HCO3 2635.00

Sortiment Salvator

Minerálna voda Salvator je balená v 1,5 l a 2 l PET fľašiach. Je k dispozícii ako sýtená alebo jemne sýtená prírodná minerálna voda.

História pramenitej vody Salvator

Salvator patrí medzi najstaršie balené minerálne vody na Slovensku. Gróf Szakmáry už začiatkom 19. storočia začal minerálnu vodu plniť do fľašiek a expedovať do obchodnej siete. Význam tohto prameňa podčiarkuje aj skutočnosť, že už v roku 1880 dostal od uhorskej vlády vymedzené ochranné pásma. Obľúbenosť znamenitej minerálnej vody očividne stúpala a vďaka dlhoročnej tradícii a optimálnemu zloženiu je i dnes žiadanou a obľúbenou na slovenskom i zahraničnom trhu.