Naše závody získali certifikáciu IFS

Dopyt po potravinovej bezpečnosti narastá. Zákazníci a úrady stále viac trvajú na tom, aby potraviny, ktoré konzumujeme, poskytovali vysokú kvalitu a bezpečnosť. Ak sa objaví problém, zdroj chyby musí byť nájdený rýchlo a problém usmernený. Požiadavky sú v prvom rade nasmerované najprv na maloobchod, ale zodpovednosť sa teraz rozširuje po celej potravinárskej sieti tak, aby zahrnula výrobcov potravín, prvovýrobcov a dopravcov.

Naše závody Baldovce aj Lipovce získali certifikáciu IFS (International Featured Standards), certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín.

By | 2021-03-17T09:08:18+00:00 december 7th, 2020|Categories: Novinky|Tags: |